Madeni Yağ Genel Bilgiler

API GL-1: Orta servis şartlarında çalışan spiral-bevel ve worm dişli akslarında ve bazı düz şanzumanlarda 
API GL-2: API GL-1’in yeterli olmadığı worm dişli akslarında 
API GL-3: Orta servis şartlarında çalışan düz şanzuman ve spiral bevel dişli akslarında. 
API GL-4: Şok yüklemesi olmayan ağır servis şartlarında çalışan hipoid dişlilerde. 
API GL-5: Şok yüklemesi bulunan, çok ağır servis şartlarında çalışan hipoid dişlilerde. 
API GL-6: Ağır servis şartlarında çalışan, yüksek basınca maruz kalan dişlilerde. 

Sınıflandırma bir harfi takip eden bir rakam ile yapılır (A3 gibi). ACEA standardı iki kategoriye ayrılır. Birinci kategori yağın hangi motorda kullanılabileceğini açıklar:

Benzinli motorlar için A,
Dizel otomobil motorları için B,
Dizel kamyon motorları için C

Yağın performans seviyesini ise takip eden rakam belirler:
Yakıt ekonomisi için 1,
Genel amaç için (ortalama seviye) 2,
Yüksek performans için 3.

Örneğin A3 benzinli motorlar için yüksek performanslı bir yağı, A1 benzinli motorlar için ekonomi amaçlı bir yağı tanımlar.

Sınıflandırma iki harf ile yapılır. İlk harf yağın benzinli (S) veya dizel (C) motorlardan hangisine uygun olduğunu, ikinci harf ise yağın aynı gruptaki performans değerini gösterir. Performans sınıflaması her iki grupta da A en düşük olmak üzere benzinli motorlar için A-J arası, dizel motorlar için ise C-F arası yapılır. Benzinli motorlarda: (min.performans) SA..SB..SC..SD..SE..SF..SG..SH..SJ (max.performans) Dizel motorlarda: (min. performans) CA..CB..CC..CD..CE..CF (max.performans)

SAE sınıflandırması diğerlerinden farklı olarak yağı düşük ve yüksek ısılardaki viskozitesine göre sınıflandırır, dolayısıyla bir miktar daha ayrıntılı olduğu söylenilebilir. SAE sınıflandırmasında derece W harfi ile ayrılan iki rakamdan oluşur. W, winter yani kış anlamındadır ve yağın düşük sıcaklıktaki viskozitesini gösterir. Örneğin 15W-40taki 15W gibi. Bu, aynı zamanda yağın baz viskozitesidir, yani polimer eklenmeden önceki asıl viskozitesi. Bu rakam ne kadar düşük olursa yağ o kadar ince olacağından, bu bize aynı zamanda yağın düşük ısılarda ne kadar akıcı olacağını ve motorun ne kadar kolaylıkla çalışacağını da gösterir. İkinci rakam yağın yüksek ısı viskozitesini verir. 15W-40taki 40 gibi. Bu rakam ne kadar yüksekse, yağ sıcakken o kadar viskoziteli, yani kalın demektir.

Otomotiv yağlarının sınıflandırılması, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmış ve yağlara uygulanan test numaralarının önünde, bu kuruluşların isimlerinin baş harfleri kullanılmıştır. Bu sınıflar, yağın performansını belirler. 

Bu kısaltmaların açılımları şu şekildedir: 

SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği 
API : Amerikan Petrol Enstitüsü 
ILSAC: Uluslar arası Yağ Standartları ve Onay Komitesi 
ACEA: Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği 
MIL: ABD Ordusu Yağ Spesifikasyonları 
JASO: Japon Otomobil Standartları Organizasyonu.

Sentetik yağlar laboratuarlarda çeşitli kimyasal işlemler sonucunda kimyagerler tarafından üretilen yağlardır.

Petrolün rafinerilerde destile edilmesinden sonra elde edilen yağlardır.

Genel olarak iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü minimuma indirerek kolay hareketi sağlamak için kullanılan maddelere yağlayıcı veya yağ denir.

Değişik viskozitelibaz yağlara, üründen beklenen fiziksel ve kimyasal özellikleri sağlaması için, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir.